ŚLUSARZ - MECHANIK KONSTRUKCJI
zoeller_tech

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
język polski język obcy matematyka fizyka

Uczniowie - kandydaci chcący odbywać praktykę zawodową w ZOELLER TECH - proszeni są o zgłaszanie tej informacji w sekretariacie szkoły.
W przypadku wyboru innego zakładu, praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie muszą znaleźć samodzielnie. Takimi zakładami pracy mogą być również szeroko rozumiane warsztaty mechaniczne, zakłady naprawcze sprzętu mechanicznego, itp.

Firma patronacka Zoeller Tech z Rekowa Górnego przyjmie na zajęcia praktyczne 15 uczniów. Zgłoś się na nie - nie czekaj!

Firma proponuje:
  • atrakcyjne wynagrodzenie za praktyki z motywacyjnym systemem premiowym;
  • możliwość uzyskania europejskiego prestiżowego certyfikatu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, potwierdzającego wysokie kwalifikacje absolwenta w niemieckim zawodzie mechanik konstrukcji;
  • możliwość uzyskania uprawnień spawalniczych oraz uprawnień na operatora suwnic;
  • doświadczenie w pracy ze specjalistami i z wysokiej jakości sprzętem, rozwijanie umiejętności technicznych oraz dostęp do nowoczesnych technologii;
  • dla najlepszych absolwentów, możliwość stałego zatrudnienia po zakończeniu okresu praktyk.

ślusarz

Uczeń klasy trzeciej zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ślusarz jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Uczniowie, którzy mają zajęcia praktyczne w firmie ZOELLER TECH, w drugiej i trzeciej klasie zdają egzaminy w celu zdobycia certyfikatu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, potwierdzającego wysokie kwalifikacje absolwenta w niemieckim zawodzie mechanik konstrukcji.

Lp. Przedmioty zawodowe Razem liczba godzin
w II I III klasie tygodniowo
1
Wykonywanie i naprawa elementów masz., urządz., i narz.
9
2
Przedmioty ogólnozawodowe
11
3
Rysunek techniczny - zajęcia dodatkowe obowiązkowe
2
4
Język angielski - zajęcia dodatkowe obowiązkowe
2

Opis zawodu: Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu.

W zależności od specjalizacji ślusarz ma różne zadania i stosuje różne technologie i metody pracy. Zadaniem ślusarza konstrukcji stalowych jest budowa trwałych, solidnie wykonanych konstrukcji. Najczęściej wykonywane czynności to cięcie i kształtowanie prętów, płaskowników i kształtowników stalowych oraz łączenie ich w przewidziane konstrukcje metodą nitowania lub spawania (elektrycznego lub gazowego). Ślusarze samochodowi naprawiają takie rzeczy, jak: podnośniki szyb, zamki, blokady.

Ślusarze, oprócz umiejętności związanych z mechaniką, takich jak demontaż i montaż urządzeń, cięcie, piłowanie, wiercenie, nitowanie czy lutowanie, muszą mieć opanowane podstawowe umiejętności z dziedziny elektrotechniki (podłączanie silników elektrycznych lub grzałek) oraz hydrauliki (łączenia rurowe), jak również metaloznawstwa (badanie twardości, wytrzymałości, sprężystości, udarności, plastyczności i innych podstawowych cech metali).


Film o zawodzie ślusarz - mechanik konstrukcji


Co dalej po tej klasie

Najlepszym uczniom, którzy będą uczęszczali na praktyki zawodowe do firmy Zoeller Tech. firma proponuje pracę w swoim zakładzie lub pokrewnym.
Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy między innymi w: przedsiębiorstwach naprawczych, stoczniach, przedsiębiorstwach produkcyjnych czy usługowych oraz umożliwiają podjęcie własnej działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej.
Absolwent może również kształcić się dalej w naszej szkole w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych zdobyć kwalifikacje na tytuł technika.

ślusarz
ślusarz
SZKOLNI PARTNERZY:

zoeller_tech
zoeller_tech
auto_mobil
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
zoeller_tech
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
auto_13 (56 kB)

s_10 (85 kB)

s_10 (85 kB)

s_10 (85 kB)

s_10 (85 kB)

Linki
Copyright by www.samochodowka-wejherowo.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt