MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ
PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
język polski język obcy matematyka fizyka

mechanik monter maszyn i urządzeń

Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy.Takimi zakładami pracy mogą być szeroko rozumiane warsztaty samochodowe - państwowe lub prywatne, autoryzowane i nieautoryzowane stacje obsługi samochodów, w których można uczyć się wyżej wymienionego zawodu. Lista współpracujących ze szkołą zakładów do pobrania ze strony www.zspg4.wejher.pl

Uczeń klasy trzeciej zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji Montaż i obsługa maszyn i urządzeń, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik - monter maszyn i urządzeń jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Lp. Przedmioty zawodowe Razem liczba godzin
w II I III klasie tygodniowo
1
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
9
2
Przedmioty ogólnozawodowe
11


mechanik monter maszyn i urządzeń

Film o zawodzie: MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ


Opis zawodu: Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy. Zajmuje się konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
2) obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń;
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.


mechanik monter maszyn i urządzeń


Co dalej po tej klasie

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy między innymi w: przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych oraz umożliwiają podjęcie własnej działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej.
Absolwent może również kształcić się dalej w naszej szkole w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych zdobyć kwalifikacje na tytuł technika.

mechanik monter maszyn i urządzeń
mechanik monter maszyn i urządzeń
SZKOLNI PARTNERZY:

auto_mobil


zoeller_tech
zoeller_tech
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
zoeller_tech
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
mechanik monter maszyn i urządzeń

mechanik monter maszyn i urządzeń

mechanik monter maszyn i urządzeń

mechanik monter maszyn i urządzeń

mechanik monter maszyn i urządzeń)

Linki
Copyright by www.samochodowka-wejherowo.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt