LAKIERNIK

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
język polski język obcy matematyka fizyka

lakiernik

Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy.Takimi zakładami pracy mogą być szeroko rozumiane warsztaty samochodowe - państwowe lub prywatne, autoryzowane i nieautoryzowane stacje obsługi samochodów, w których można uczyć się wyżej wymienionego zawodu. Lista współpracujących ze szkołą zakładów do pobrania ze strony www.zspg4.wejher.pl

Uczeń klasy trzeciej zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji Wykonywanie prac lakierniczych, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie lakiernik jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Lp. Przedmioty zawodowe Razem liczba godzin
w II I III klasie tygodniowo
1
Wykonywanie prac lakierniczych
9
2
Przedmioty ogólnozawodowe
11

Filmy o zawodzie LAKIERNIK SAMOCHODOWY

Loading the player...
Loading the player...


Opis zawodu: Lakiernik samochodowy wykonuje czynności związane z remontem i renowacją powierzchni nadwozi samochodowych. Przygotowuje powierzchnie, nakłada powłoki lakiernicze oraz suszy je lub utrwala różnymi technikami. Wykonuje zadania zawodowe związane z oczyszczaniem mechanicznym powierzchni, odrdzewianiem za pomocą środków chemicznych, odtłuszczaniem za pomocą środków zmydlających i organicznych, wyrównywaniem powierzchni szpachlami, wygładzaniem, matowieniem powierzchni, gruntowaniem, suszeniem zagruntowanej powierzchni, nakładaniem natryskowym emalii, suszeniem lub wygrzewaniem w zależności od stosowanej emalii.

Lakiernik samochodowy (w dużym zakładzie) bierze udział w nakładaniu powłok lakierniczych w sposób wysoce zautomatyzowany. Wykonuje zadania związane z przygotowaniem powierzchni, lakierowaniem oraz uszlachetnianiem lakierowanej powierzchni, zgodnie z technologią i procedurami stosowanymi w przemyśle samochodowym. Zadaniem lakiernika wykonującego prace w warsztacie naprawczym jest zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp, ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.

Lakiernik warsztatu naprawczego dobiera narzędzia, przybory i materiały niezbędne do wykonania renowacji nadwozia samochodowego oraz wykonuje czynności czyszcząco-konserwacyjne maszyn i narzędzi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Lakiernik, przyjmując samochód do renowacji, zgłasza zauważone przez siebie inne usterki pojazdu, a wydając pojazd dołącza dokumentację wykonanych prac.

Praca lakiernika jest z reguły pracą o charakterze indywidualnym, wymagającą dokładności i precyzji w przygotowaniu, nakładaniu i utrwalaniu powłok lakierniczych. W zawodzie tym duże znaczenie mają uzdolnienia techniczne, dobry wzrok oraz sprawność rąk i palców. Praca lakiernika warsztatu naprawczego wymaga z reguły przygotowania kitów szpachlowych, gruntów oraz dobierania kolorów i typów lakierów.

Lakiernik wykonuje prace w pomieszczeniu zamkniętym, w trudnych warunkach, gdyż narażony jest na kontakt z wirującymi elementami narzędzi (szlifowanie, polerowanie), z pyłami, źródłami oparów chemicznych szkodliwymi dla zdrowia oraz promiennikami ciepła.Co dalej po tej klasie

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy między innymi w: przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych branży motoryzacyjnej, warsztatach samochodowych, sklepach i magazynach motoryzacyjnych i innych działach gospodarki wykorzystujących pojazdy oraz umożliwiają podjęcie własnej działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej.
Absolwent może również kształcić się dalej w naszej szkole w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych zdobyć kwalifikacje na tytuł technika.

lakernik
lakiernik
mps_prace (243 kB)
SZKOLNI PARTNERZY:
> auto_mobil
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
zoeller_tech
zoeller_tech
zoeller_tech
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
lakiernik

lakiernik

lakiernik


Linki
Copyright by www.samochodowka-wejherowo.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt