KIEROWCA MECHANIK
PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
język polski język obcy matematyka fizyka

kierowca mechnik

Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy.Takimi zakładami pracy mogą być szeroko rozumiane warsztaty samochodowe - państwowe lub prywatne, autoryzowane i nieautoryzowane stacje obsługi samochodów, w których można uczyć się wyżej wymienionego zawodu. Lista współpracujących ze szkołą zakładów do pobrania ze strony www.zspg4.wejher.pl

Uczeń klasy trzeciej zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji Eksploatacja środków transportu drogowego, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie kierowca mechanik jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Lp. Przedmioty zawodowe Razem liczba godzin
w II I III klasie tygodniowo
1
Eksploatacja środków transportu drogowego
9
2
Przedmioty ogólnozawodowe
11


kierowca mechanik (1202 kB)

Opis zawodu: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenia pojazdów samochodowych;
2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.


kierowca mechanik

Co dalej po tej klasie

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy między innymi w: przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego, przedsiębiorstwach przewozowych, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych branży motoryzacyjnej, warsztatach samochodowych, sklepach i magazynach motoryzacyjnych, firmach transportowych i innych działach gospodarki wykorzystujących pojazdy oraz umożliwiają podjęcie własnej działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej.
Absolwent może również kształcić się dalej w naszej szkole w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych zdobyć kwalifikacje na tytuł technika.

kierowca mechanik
kierowca mechanik
v>
SZKOLNI PARTNERZY:

auto_mobil


zoeller_tech
zoeller_tech
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
zoeller_tech
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
auto_13 (56 kB)

auto_19 (47 kB)

auto_14 (48 kB)

auto_14 (48 kB)

auto_14 (48 kB)

auto_14 (48 kB)

Linki
Copyright by www.samochodowka-wejherowo.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt