ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
język polski język obcy matematyka fizyka

486507.1314 (162 kB)

Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy.Takimi zakładami pracy mogą być szeroko rozumiane warsztaty samochodowe - państwowe lub prywatne, autoryzowane i nieautoryzowane stacje obsługi samochodów, w których można uczyć się wyżej wymienionego zawodu. Lista współpracujących ze szkołą zakładów do pobrania ze strony www.zspg4.wejher.pl

Uczeń klasy trzeciej zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji: Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Lp. Przedmioty zawodowe Razem liczba godzin
w II I III klasie tygodniowo
1
Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych
9
2
Przedmioty ogólnozawodowe
11

elektromechanik pojazdów samochodowych

Film o zawodzie ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHOPIS ZAWODU:

Elektromechanik pojazdów samochodowych - zwany również elektrykiem samochodowym - zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w samochodach. Produkowane obecnie auta zawierają wiele takich układów, często bardzo skomplikowanych, dlatego praca elektromechanika wymaga dużej wiedzy i umiejętności. Podstawowe zadania tego fachowca to praca przy urządzeniach odpowiedzialnych za sterowanie, zabezpieczanie i sygnalizację w samochodzie. Zajmuje się też on układami bezpieczeństwa i komfortu jazdy (np. sprzętem muzycznym czy klimatyzacją). Do zadań najbardziej podstawowych (ale jakże istotnych!) w pracy osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy też sprawdzanie prawidłowego działania zapłonu i wszystkich świateł w aucie. Wykonując swoje zadania elektromechanik posługuje się różnymi przyrządami służącymi do pomiarów i diagnostyki. Dzięki nim rozpoznaje awarię i ustala przyczyny, z których ona zaistniała. Następnym krokiem jest wybór sposobu usunięcia problemu - fachowiec może zadecydować o wymianie uszkodzonego elementu, całego zespołu albo naprawienia, jeżeli istnieje taka możliwość. Elektromechanicy najczęściej instaluje wiązki elektryczne i inne elementy systemów elektrycznych, wśród których należy wymienić części służące do zasilania, sygnalizacji, oświetlenia i zabezpieczania. Oprócz napraw dokonuje także konserwacji, okresowych przeglądów i badań diagnostycznych.

elektromechanik pojazdów samochodowych    elektromechanik pojazdów samochodowych
Źródło: https://pl.pinterest.com

Co dalej po tej klasie

Absolwent w zawodzie elektromechanik może podjąć pracę w: przedsiębiorstwach produkujących pojazdy samochodowe, zakładach naprawy pojazdów samochodowych; stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych; autoryzowanych stacjach obsługi samochodów; zakładach produkcji samochodów i części zamiennych; placówkach handlowych; prowadzić własną działalność gospodarczą.
Absolwent może również kształcić się dalej w naszej szkole w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych zdobyć kwalifikacje na tytuł technika.


elektromechanik pojazdów samochodowych
elektromechanik pojazdów samochodowych
mps_prace (243 kB)
elektromechanik pojazdów samochodowych
SZKOLNI PARTNERZY:
> auto_mobil
pracowania elektroniczna
zoeller_tech
ahk
klimawent
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Linki
Copyright by www.samochodowka-wejherowo.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt