TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
język polski język obcy matematyka fizyka

sss (317 kB)

Egzaminy na poszczególne kwalifikacje, które uczeń technikum musi zdać będą przeprowadzane na różnych etapach edukacji. Uczeń, który wybierze ten zawód zdaje dwie kwalifikacje: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (III klasa), oraz  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (IV klasa), po zdaniu których otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie.

Lp. Przedmioty zawodowe Razem liczba godzin
w ciągu czterech lat nauki
1
Diagnozowanie i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów samochodowych
450
2
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi
pojazdów samochodowych
150
3
Przedmioty ogólnozawodowe
600

Technik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z obsługą współczesnych i dawnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, które są „naszpikowane” elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. W toku 4-letniej nauki uczeń zdobywa wykształcenie przygotowujące do zdania egzaminu maturalnego oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego przeprowadzanym przez OKE i dyplomem technika pojazdów samochodowych.


Film o zawodzie technik pojazdów samochodowych


Co dalej po tej klasie

Nabyte kwalifikacje zawodowe umożliwią podejmowanie pracy między innymi w: stacjach obsługi samochodów; zakładach produkcyjnych i naprawczych samochodów; stacjach kontroli pojazdów; salonach sprzedaży samochodów; instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów, ubezpieczeniem komunikacyjnym, obrotem pojazdami i ich części; przedsiębiorstwach doradztwa technicznego oraz zajmujących się likwidacją pojazdów; prowadzić działalność gospodarczą, a po zdaniu matury kontynuować naukę na studiach technicznych oraz uczelniach kształcących służby mundurowe.

technik pojazdów samochodowych technik pojazdów samochodowych tps_zapraszamy (435 kB) tps_zapraszamy (435 kB)
SZKOLNI PARTNERZY:

auto_mobil


zoeller_tech
zoeller_tech
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
zoeller_tech
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Linki
Copyright by www.samochodowka-wejherowo.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt