TECHNIK MECHANIK - SPAWALNICTWO

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
język polski język obcy matematyka fizyka

technik mechanik

Egzaminy na poszczególne kwalifikacje, które uczeń technikum musi zdać będą przeprowadzane na różnych etapach edukacji. Uczeń, który wybierze zawód technika mechanika zdaje dwie kwalifikacje: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (III klasa) oraz Organizacja i nadzór procesów produkcji (IV klasa), po zdaniu których otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie.

Lp. Przedmioty zawodowe Razem liczba godzin
w ciągu czterech lat nauki
1
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,
urządzeń i narzędzi
650
2
Organizacja i nadzór procesów produkcji
150
4
Przedmioty ogólnozawodowe
430

Technik mechanik - jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Kształcenie w tym zawodzie obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów.
W ostatnich latach w przemyśle pojawiło się wiele nowoczesnych technologii, w wyniku czego zmieniła się charakterystyka zawodowa technika mechanika i pojawiło się wiele nowych specjalizacji w tym zawodzie. Szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się przede wszystkim metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to operatorów maszyn sterowanych numerycznie oraz specjalistów od komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM.

Film o zawodzie technik mechanik


technik mechanik

Co dalej po tej klasie

Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w firmach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych, zakładach usługowo-naprawczych, a także po zdaniu matury kontynuować naukę na studiach na kierunkach technicznych, ekonomicznych, uczelniach kształcących służby mundurowe. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego m.in. jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne.

technik mechanik    technik mechanik
technik mechanik techanik mechanik tmp_zapraszamy (435 kB)
SZKOLNI PARTNERZY:

auto_mobil


zoeller_tech
zoeller_tech
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
zoeller_tech
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
inne_03 (30 kB) Huge crankshaft of a ship engine.

Linki
Copyright by www.samochodowka-wejherowo.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt