TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
język polski język obcy matematyka fizyka

technik chłodnictwa i klimatyzacji

Egzaminy na poszczególne kwalifikacje, które uczeń technikum musi zdać będą przeprowadzane na różnych etapach edukacji. Uczeń, który wybierze ten zawód zdaje dwie kwalifikacje: Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych (III klasa) oraz Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych (IV klasa), po zdaniu których otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie.

Lp. Przedmioty zawodowe Razem liczba godzin
w ciągu czterech lat nauki
1
Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń
i instalacji chłodniczych
450
2
Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń
i instalacji klimatyzacyjnych
450
3
Przedmioty ogólnozawodowe
450

technik chłodnictwa i klimatyzacji

OPIS ZAWODU:

Technik chłodnictwa i klimatyzacji jest nowym zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Kształcenie w tym zawodzie wynika z potrzeby przygotowania odpowiedniej kadry do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem określonych warunków klimatycznych, czyli właściwej temperatury i wilgotności powietrza w różnych pomieszczeniach. Działania te niezbędne są do utrzymania odpowiednich warunków pracy umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie człowieka, stworzenia optymalnych warunków dla określonych procesów technologicznych w różnych dziedzinach gospodarki, a także zapewnienia odpowiednich warunków do przechowywania i transportu artykułów wymagających niskich temperatur. Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach wiąże się to ze wzrostem zapotrzebowania na urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne. W związku z tym zachodzi potrzeba przygotowania odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów do montażu i obsługi tych urządzeń. Technik chłodnictwa i klimatyzacji organizuje i wykonuje prace związane z montażem, uruchamianiem oraz obsługą instalacji oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, a także wykonywaniem remontów oraz usuwaniem awarii.Źródło: http://www.klimawent.com.pl/pl-pl/wsparcie/filmy.aspx

Co dalej po tej klasie

Jako absolwent kierunku technik chłodnictwa i klimatyzacji będziesz mógł podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, technicznej, lub prowadzić własną działalność, a także pracować w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, konserwacji, napraw urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Technicy chłodnictwa i klimatyzacji mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych, handlowych i usługowych branży chłodnictwa i klimatyzacji, a także nadzoru technicznego urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w przemyśle spożywczym, budownictwie, transporcie, rolnictwie, służbie zdrowia oraz wykonywać usługi dla ludności.

technik chłodnictwa i klimatyzacji
SZKOLNI PARTNERZY:
> auto_mobil
pracowania elektroniczna
zoeller_tech
ahk
klimawent
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Linki
Copyright by www.samochodowka-wejherowo.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt